Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

YATIRIM TEŞVİK


Yeni Teşvik Paketi

            6 Nisan 2012 tarihinde açıklanan yeni teşvik paketi 4 ana bileşenden ve gelişmişlik düzeyine göre dağılım yapılan 6 bölgeden oluşuyor. Yapılması planlanan yatırımların hangi bileşende yer aldığına, yatırımın büyüklüğüne ve yapılması planlanan bölgeye göre farklı devlet teşvikleri söz konusu. Öncelikle yeni teşvik sisteminin içerdiği 4 bileşen ve detaylı anlatımları aşağıda yer almaktadır;

Açıklama: C:\Users\amerika\Desktop\yts.jpg

Tabloda görüldüğü üzere, eski teşvik sisteminden farklı olarak “Stratejik Yatırımların Teşviki” bileşeni yatırım teşviklerine dahil edilmiştir. 2023 yılında 2 Trilyon Dolar Milli Gelir hedefleyen Türkiye, açıklanan Cumhuriyet tarihinin en yüksek orandaki yeni teşvikleri ile kararlılığını göstermiştir. 

 • Genel Teşvik Uygulamaları

Asgari yatırım tutarını sağlayan ve teşvik edilecek yatırım konularını sağlayan tüm yatırımlarda KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti bölge ayrımı yapılmaksızın sağlanacaktır.

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Sosyo-ekonomik açıdan gelişmişlik seviyelerine göre yeni bir il bazlı bölgesel harita düzenlenmiş, desteklenecek iller 6 bölgeye ayrılmıştır.

I.Bölge: Ankara-Antalya-Bursa-Eskişehir-İstanbul-İzmir-Kocaeli-Muğla (8 İl)
II. Bölge: Adana-Aydın-Bolu-Çanakkale-Denizli-Edirne-Isparta-Kayseri-Kırklareli-Konya-Sakarya-Tekirdağ-Yalova (13 İl)
III. Bölge: Balıkesir-Bilecik-Burdur-Gaziantep-Karabük-Karaman-Manisa-Mersin-Samsun-Trabzon-Uşak-Zonguldak (12 İl)
IV. Bölge: Afyonkarahisar-Amasya-Artvin-Bartın-Çorum-Düzce-Elazığ-Erzincan-Hatay-Kastamonu-Kırıkkale-Kırşehir-Kütahya-Malatya-Nevşehir-Rize-Sivas (17 İl)
V. Bölge: Adıyaman-Aksaray-Bayburt-Çankırı-Erzurum-Giresun-Gümüşhane-Kahramanmaraş-Kilis-Niğde-Ordu-Osmaniye-Sinop-Tokat-Tunceli-Yozgat (16 İl)
VI. Bölge:  Ağrı-Ardahan-Batman-Bingöl-Bitlis-Diyarbakır-Hakkari-Iğdır-Kars-Mardin-Muş-Siirt-Şanlıurfa-Şırnak-Van (15 İl)

Yeni teşvik sisteminde düzenlenen illerin bölgesel dağılımdaki yerleri, TÜİK'in daha sonra belirleyeceği değişikliklere göre yeniden düzenlenebilir şekilde sabit değil, değişkendir. Ayrıca sosyo ekonomik açıdan görece daha az gelişmiş olan 6. Bölgeye cazip destekler ve öncelik arz eden yatırımlar yeni teşvik sisteminde yer almaktadır. Eski teşvik sisteminde vergi indiriminde, sigorta primi iş veren hissesi desteğinde ve faiz desteğinde değişiklik yapılmıştır.
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırımınız kapsamında oluşturulacak ek istihdamda SSK Primi İşveren Hissesi Desteği ile belirlenen bölgelere göre belirli yıllar içerisinde ödeme yapılmayacaktır.

Yatırım İndirimi: Yatırım İndirimi bölgelere göre belirlenmiş kurumlar vergisi indirimi ile beraber belirli oranlarda gerçekleşir.

Kurumlar Vergisi Desteği: Yatırım İndirimine ulaşılıncaya kadar uygulanacak Kurumlar Vergisi İndirimini ifade eder. 

Yatırım Yeri Tahsisi: Bölgesel olarak desteklenen yatırımınız Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşüldüğü takdirde yatırımın yapıldığı bölgede uygun, arsa, arazi, bina ve tesis olmak üzere yapılan sözleşme çerçevesinde kullanımınız için sağlanacaktır.

Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım kredisi veren anlaşmalı bankalardan kullanacağınız yatırım kredilerinde her bölgeye göre değişkenlik gösteren yıllık indirgenmiş faiz oranını belirtir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan ve istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı desteği yalnızca 6. Bölge için geçerli olacaktır ve 10 yıl süre ile bu destek sağlanacaktır.

Bu desteklerden yararlanacak olan bölgeler aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Eski teşvik sisteminde olduğu gibi teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak ve uluslar arası arenada rekabet üstünlüğü sağlayacak büyük ölçekli yatırımlar desteklenmeye devam edilecektir. Bu yatırımların desteklendiği alanlar;

 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi

         Ayrıca, planlanan yatırımların 6. Bölgede yapılması durumunda asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır. Bunun dışında, büyük ölçekli yatırımlarda bazı yatırım konularındaki asgari yatırım tutarlarının fiyatları yeni teşvik sisteminde düşürülmüştür.

 • Stratejik Yatırımlar

%50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımlar olarak belirlenmiştir. Yeni teşvik sisteminde stratejik yatırımlar bazı kriterlere göre belirlenmiştir;

 • İthalat bağımlılığı yüksek ara mali veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar
 • Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan
 • %50’den fazlası ithalatla karşılanan
 • Asgari %40 katma değer üreten
 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 milyon$ olan yatırımlar stratejik yatırım kriterleri olarak belirlenmiştir.

      Stratejik yatırımların teşviki bazı desteklerde bölgeden bölgeye değişmektedir.

Ayrıca yeni teşvik sistemi ile sıralanan bazı yatırım konuları 5. Bölge desteklerinden faydalanacaktır. Bu yatırım konuları;

Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri

 • Rüzgâr tüneli, tasarım gibi yatırımlar
 • Belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları
 • Denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar

Madencilik yatırımları

 • Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları

 

Not: Yukarıda anlatılan Yeni Teşvik Sistemi henüz Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmamış olup, Resmi Gazetede yayınlanmamıştır.
Yeni Teşvik Sistemiyle ilgili her türlü soru için uzmanlarımızı arayabilirsiniz.

CAZİBE MERKEZİ

Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar hakkında Karar: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111-7.pdf

İmalat Sanayii yatırımları

Şartlar: Asgari sabit yatırım tutarı: 2 milyon TL, Asgari istihdam: 30 kişi

Diğer şartlar

 • Kredilendirilecek yatırımların asgari %30’unun özkaynak ile karşılanması gerekmektedir.
 • Organize Sanayi Bölgeleri dışındaki imalat sanayii yatırımlarının altyapı giderleri program kapsamındaki desteklerden karşılanmaz.

Çağrı Merkezi yatırımları

Şartlar: Asgari istihdam: 200 kişi, Hizmet Sözleşmesinin imzalanmış olması

Veri Merkezi yatırımları

Şartlar: Asgari beyaz alan büyüklüğü: 5 bin m2, ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olması

 • Yeni yatırımlar
 • İmalat Sanayiinde yarım kalmış veya işletmeye geçememiş yatırımların devir alınarak tamamlanması ve işletilmesi

Yatırım ve Üretim Teşvik Paketi

Danışmanlık Hizmeti Desteği

Yatırım Yeri Tahsisi Desteği

Bina Yapımı Desteği

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

Üretim Tesisi Taşıma Teşvik Paketi

Nakdi Taşınma Desteği

Teşvik Desteği

Taşınan Tesis için Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

Yeni Yatırımlar için Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Çağrı Merkezi Teşvik Paketi

Bina Tahsisi Desteği

Fiber İletişim Altyapısı Desteği

Personel Eğitim Desteği

Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Veri Merkezi Teşvik Paketi

Veri Merkezi Enerji Desteği

Fiber İletişim Altyapısı Desteği

Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

 • Adıyaman
 • Ağrı
 • Ardahan
 • Batman
 • Bayburt
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Diyarbakır
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Gümüşhane
 • Hakkari
 • Iğdır
 • Kars
 • Malatya
 • Mardin
 • Muş
 • Siirt
 • Şanlıurfa
 • Şırnak
 • Tunceli
 • Van

Değerlendirme Kriterleri

 • Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması
 • İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması
 • Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması
 • Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması

Öncelik Kriterleri

 • Yüksek istihdam sağlaması
 • İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi
 • İhracat potansiyelinin olması
 • Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması
 • Ar-Ge ve yenilik içermesi
 • Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması
 • Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması
 • İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması