Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Yatırım Danışmanlığı


Küreselleşen dünyada  hüküm süren paradan para kazanma devri değişen ulusal ve uluslararası ekonomik durum ve düşen faiz gelirleri nedeniyle artık ağır ağır son bulmaktadır.  Yerli ve yabancı birçok firma ve yatırımcı Türkiye'de çeşitli sektörlerde yatırım yapmaya başlamıştır.  Avrupa Yatırım ajansı, yatırımların fizibilitesini yaparak doğru yatırımın az kaynaklar ile sürdürülebilir şekilde yapılmasını hedeflemektedir. Aynı zamanda Yatırımların asıl hedefleri olan doğru yatırımda Türkiye Cumhuriyeti devletinin sağladığı destekleri, teşvikleri firmalarına sunarak, sağladıkları faydaları artırmayı hedeflmektedir. Yatırım Danışmanlığının asıl amacı yerli yabancı tüm yatırımcıların doğru fizibilite ile karlı yatırım yapmasını sağlamaktır.


Strateji Danışmanlığı
Nihai yararlanıcılar ile hedef grupların doğru tespit edilmesi strateji danışmanlığının asli gayesidir. Özel amaçları ile Genel amaçları arasında bağlantının bulunması gerekmektedir. Strateji doğru yatırımın ilk adımıdır. Bu sebepten firma stratejilerini belirlerken ciddi öngörülerde bulunması gerekir.  Strateji danışmanlığında yasal ve ekonomik tüm değişkenler dikkate alınmalı ve yatırımın yapılacağı bölge dikkatli seçilmelidir. Bölge seçiminde o gün geçerli olan yasal mevzuat dikkate alınarak teşvikte öncelikli bölge, ürünlerin satılacağı bölgeler, ve nitelikli iş gücü dikkate alınmalıdır.

 

Yatırım Fizibilitesi danışmanlığı
Yatırım stratejisi belirlenen projeler için doğru fizibilitenin yapılması ciddi önem taşımaktadır. Fizibilite de temel konu başlıkları:
1. PROJENİN TANITILMASI
1.1.Projenin adı
1.2.Yatırımcı Kuruluşun Adı
1.3.Hukuki Şekli
1.4.Yapımcının adı
1.5.Sermaye
1.6.Projenin Toplam Yatırım Tutarı
1.7.Kuruluş Yeri
2. EKONOMİK DEĞERLENDİRME
2.1. Yatırımın Konusu
2.2. Pazar Durumu
3. TEKNİK DEĞERLENDİRME
3.1. Üretim Teknolojisi
3.2. Akış Şeması
4. YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ
4.1. Yatırım Tutarı
4.2. Ödemeler ve Geçici Hakediş Raporları
4.3. Kesin Hakediş Raporu ve İşin Sonuçlandırılması
4.4. Projenin Bilgi ve Doküman Gizliliği
5. YATIRIMDAKİ EKİPMANLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
6. YATIRIM İLE İLGİLİ SAYISAL VERİLER

Proje Yönetimi
Yatırım projelerinin de projenin yürütülmesi en hassas konularındandır. Proje yönetiminde etkin kişilerin olması projenin sağlıklı yürümesi için gereklidir. Bu konularda gerekli danışmanlık ve eğitimlerin alınması gereklidir.
Pazar Araştırması
Avrupa Yatırım Ajansı olarak  doğru yatırımda doğru ilerlemek gerekmektedir. Pazar araştırma konularında Kosgeb, DTM gibi kurumların pazarların geliştirilmesi konusunda destekler sağlamaktadır. Yatırımın ilk adımlarında Pazar araştırmasının yapılması gereklidir. Ulusal ve Uluslar arası  marketing faaliyetlerinde  detaylı araştırma gereklidir.. Pazar araştırmaları ile lokal ve global bazda istenilen sektörlere ait bilgiler derlenmekte ve anlamlı analizler ile karar aşamalarında kolaylık sağlamaktadır.

 

ERKAN AKKAŞ
Genel Müdür - Yatırım Danışmanı