Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

TTGV DESTEKLERİ


TTGV'ye, 1992 yılından 2009 yılı sonuna kadar toplam 2187 teknoloji geliştirme proje başvurusu yapılmıştır.Bu başvuruların 891'i desteklenmiş olup,desteklenen projelere ilişkin toplam sözleşme tutarı 298,5 milyon ABD dolarıdır.Desteklenen projelerden 32 tanesi Stratejik Odak Noktası Projesi olup,bu projelere 3,4 milyon ABD doları kullandırılmıştır.Sağlanan destek ile 2009 yılı sonu itibarı ile özel sektörümüzün 606 milyon ABD dolarını aşan bir Ar-Ge hacminin oluşumuna katkıda bulunmuştur.
Güncel destekler / Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçiniz

DESTEK AMACI:

"Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde,bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere,ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge faaliyetleri desteklenmektedir.

Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler TGP destek kapsamı dışındadır.
DESTEK MEKANİZMASI:

Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla 1.000.000 ABD doları olarak belirlenmiştir.Destek süresi azami 2 yıldır.
HEDEF KİTLE:

Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

Arge projelerinin kredilendirilmesi konusunda ciddi çalışmalar için Yatırım uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Son yıllarda Avrupa birliği fonları, dünya bankası kredileri, ve Türkiye Cumhuriyetinin farklı bakanlıklar vasıtasıyla Arge yatırımları hem hibe hem de kredi şeklinde desteklenmektedir. Gıda sektörlerine arge laboratuvar kurulumu, kimya sektörüne laboratuvar kurulumu, makina sektörüne yeni makina üretimleri konusunda desteklenmektedir. Araştırma geliştirme işlemlerinde yapılacak projeler , inovasyon kapsamında ki projeler, yeni kavram geliştirmeler, prototip imalatları, tasarım geliştirmeler kredilendirilebilirler.