Biliyor musunuz ? Az Sermaye İle Çok Yatırım Şansınız Var
Fikriniz mi var ? Gelin! Proje İle Teknolojiye Dönüştürelim
Keşfedin Eğitimler İle Farkınızı Ortaya Çıkarın
All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

IPARD

Avrupa Birliği ve Türkiye, ortaklığında gerçekleştirilen bu kalkınma programı kapsamında sürdürülebilir kalkınma için kapasite oluşturulması ve işletmelerin Avrupa Birliği standartlarına ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları aşağıdaki öncelik eksenlerine yönelik olarak belirtilen oranlarda kullandırılacaktır:

Detaylı bilgi için tıklayın

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ


KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI İÇERİĞİ NEDİR?

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ nın 2018 Stratejik Planı çerçevesinde;

 • Tarım üreticilerine
 • Kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projelere
 • Kırsal alanda ekonomik ve soysal gelişmeyi sağlamak için; gerçek ve tüzel kişilere, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanmasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile bu kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla hibe desteği vermesini amaçlayan kırsal kalkınma programıdır. Firmaların yapacağı yatırımın toplam tutarının % 50’ si hibe olarak verilmektedir.

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ NEDİR?

Kırsal alanda,

 • Gelir ve sosyal standartları geliştirmek,
 • Altyapıyı iyileştirmek,
 • Tarım-Sanayi entegrasyonu sağlamak,
 • Gıda güvenliğini güçlendirmek,
 • Tarımsal ürünlerin pazarlama ömrünün uzatılması,
 • Alternatif gelir kaynakları yaratmak,
 • Mevcut kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğini artırmak,
 • Katma değer sağlayacak altyapı tesis etmek,
 • Girişimcilik kapasitesi yaratmak,
 • Uluslararası kaynakların (özellikle AB)  kullanımı için kapasite oluşturmaktır.

Projeler hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra bir senede tamamlanmak zorundadır

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ NEDİR?

Yalnız yatırım süresi içinde ve projenin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan;

 • İnşaat işleri                 
 • Mal (makine, malzeme ve ekipman) alımı                    
 • Proje yönetim giderleri karşılanacaktır.
 • İnşaat ve makine giderleri proje kapsamında yer alır
 • Fakat hibe programı ne sadece inşaat nede sadece makine  giderlerini karşılamamaktadır. Aynı zamanda makine alımı da yapılmalıdır.

Kırsal kalkınma ve AB hibe destekleri nedir?

Tarım ve hayvancılık destekleri nelerdir?

Hayvancılık hibeleri nedir?

Tarım teşvikleri nelerdir?

Hayvancılık teşvikleri nelerdir?

Gıda sektörlerine ne teşvikleri vardır?

Süt teşvikleri nelerdir?

Sütçüler yatırım teşvik alırlar mı?

Ziraat bankası tarım kredileri nelerdir?

Tedgem destekleri nedir?

Tedgem projeleri nasıl yazılır?

Tedgem hibe destek programı nelerdir?

Kırsal Kalkınma ve tarım ve hayvancılık destekleri için kobi uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Avrupa birliği tarafından oldukça destek ve hibeler sağlanmaktadır. Özellikle tarım firmalarına yoğun olarak destek verilmektedir. Tarım firmalarının yapacağı yatırımların belli bir kısmı hibe olarak teşvik edilmektedir

Hayvancılık yatırımlarına teşvik ve hibeler bulunmaktadır. Hayvancılık sektörüne ait olarak etçilik sütçülük,

deniz mahsullerinin geliştirilmesi, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda AB kaynaklı krediler ve hibeler verilmektedir.